•  Glass block house WA Awards- Circle 41st - 01
  • Glass block house  WA Awards- Circle 41st - 02
  • Glass block house  WA Awards- Circle 41st - 03
  • Glass block house  WA Awards- Circle 41st - 04
  • Glass block house  WA Awards- Circle 41st - 05

Giải Thưởng Cộng Đồng Kiến Trúc Thế Giới- Vòng 41

Nhà Gạch Kính của ROOM+ Design & Build vừa thắng giải thưởng WA Awards 2022 tổ chức bởi World Architecture Community.

Đây là lần thứ 6 công trình siêu nhỏ này được vinh danh từ năm 2020, bao gồm: Giải bạc Muse Design Awards; Giải danh dự Architecture Master Prize; Chung khảo Dezeen Awards; Đề cử Công trình của năm ở ArchDaily; Chung khảo International Design & Architecture Awards.

Ấn phẩm: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hvcge/glass-block-house-project-pages.html?fbclid=IwAR3UBO_u2lnxg_qmmuVUrFsCtJWty5gz1VekW7QUy1I5Gkd092MdlE_j81E