• FPT Telecom Fornix Data Center-01
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-02
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-03
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-04
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-05
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-06
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-07
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-08
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-09
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix
 • FPT Telecom Fornix Data Center-10
  Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix

Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Fornix

Thông tin

Địa điểm : Khu Công nghệ cao Sài Gòn
Thể loại : Thương mại
Hoàn thành : 2023
Diện tích sử dụng : 1400m2
Dịch vụ : Thiết kế nội thất & cảnh quan

Xem thêm