• Drifting Waves - 01
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 02
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 03
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 04
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 05
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 06
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 07
  Sóng Trôi
 • Drifting Waves - 08
  Sóng Trôi

Sóng Trôi

Thông tin

Địa điểm : Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thể loại : Phức hợp
Hoàn thành : 2023
Diện tích sử dụng : 1080 m2
Dịch vụ : Thiết kế kiến trúc,thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện

Xem thêm