• The Jungle - 01
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 02
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 03
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 04
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 05
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 06
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 07
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 08
  Rừng xanh
 • The Jungle - 09
  Rừng Xanh
 • The Jungle - 10
  Rừng Xanh

Rừng Xanh

Thông tin

Địa điểm : Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thể loại : Phức hợp
Hoàn thành : 2024
Diện tích sử dụng : 1350 m2
Dịch vụ : Thiết kế kiến trúc,thiết kế nội thất, thi công hoàn thiện

Xem thêm