• Horizontal plane villa
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_02
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_03
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_04
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_05
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_06
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_07
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_08
  Biệt Thự Horizontal Planes
 • Horizontal plane villa_09
  Biệt Thự Horizontal Planes

Biệt Thự Horizontal Planes

Thông tin

Địa điểm : Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
Thể loại : Biệt Thự
Hoàn thành : 2021
Diện tích sử dụng : 1000m2
Dịch vụ : Thiết kế và thi công kiến trúc

Xem thêm