Giá trị cốt lõi

 

 1. QUAN TÂM: Chúng tôi luôn luôn quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu các quý khách hàng cũng như các đối tác và nhân viên.
   
 2. SÁNG TẠO: Chúng tôi xem sáng tạo đổi mới là một giá trị tối quan trọng trong các ý tưởng và mô hình kinh doanh, quy trình quản lý cũng như tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
   
 3. PHỐI HỢP: Các hoạt động của chúng tôi dựa trên sự phối hợp hiệu quả, cộng hưởng tối đa giữa các thương hiệu, đội nhóm và cá nhân.
 4. NHẤT QUÁN: Chúng tôi thực hiện liên tục và nhất quán các chiến lược và hành động theo các tầm nhìn và mục tiêu của mình.
   
 5. CỘNG ĐỒNG: Chúng tôi luôn hoạt động hướng đến việc tạo dựng và phát triển cộng đồng PLUS Community nói riêng và xã hội nói chung.