The I-URBAN LIVING Newspaper by Archiworld of Korea

Toà nhà Phố và Vườn của ROOM+ Design & Build tiếp tục được xuất bản, lần này là trong cuốn sách I-URBAN LIVING do Archiworld (Hàn Quốc) xuất bản vào tháng 08/2021