NHÀ-LỒNG trên tạp chí Architecture & Culture Hàn Quốc

NHÀ-LỒNG của ROOM+ Design & Build vừa được đăng trong sách Architecture & Culture (Hàn Quốc) tháng 05/2022.