NHÀ CÂY trên tạp chí Architecture & Culture Hàn Quốc

NHÀ CÂY của ROOM+ Design & Build vừa được đăng tuyển trên tạp chí Architecture & Culture