• Cities & Gardens building _WA_01
  • Cities & Gardens building_WA_02
  • Cities & Gardens building_WA_03
  • Cities & Gardens building _WA_04
  • Cities & Gardens building _WA_05
  • Cities & Gardens building _WA_06

World Architecture Community Awards (WA Awards) - Cities & Gardens Building

 

Tòa nhà phức hợp Cities & Gardens của ROOM+ Design & Build vừa nhận được giải thưởng uy tín Architecture Community Awards (WA Awards) ở mùa thứ 39.

Ấn phẩm:https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hvcgc/cities-gardens-project-pages.html