• VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023 _01
  • VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023_02
  • VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023_03
  • VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023_04
  • VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023 _05
  • VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023 _07
  • VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023 _08

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK VIỆT NAM - GIẢI BẠC/THIẾT KẾ NHÀ Ở TỐT NHẤT - 2023

Dự án The Nest Modular Housing chiến thắng giải Bạc ở hạn mục Thiết Kế Nhà Ở Tốt Nhất tại VMARK VIETNAM DESIGN AWARD 2023