• Vmark Vietnam 2022- ROOM+_01
  • Vmark Vietnam 2022- ROOM+_02
  • Vmark Vietnam 2022- ROOM+_03
  • Vmark Vietnam 2022- ROOM+_04
  • Vmark Vietnam 2022- ROOM+_05

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK- Silver/Best Hospitality Design

Dự án Cities & Gardens đã đạt giải thưởng Silver ở hạng mục Best Hospitality Design tại GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK (VMARK VIETNAM AWARDS | Interior Design)