• ROOM+ TTVNOL Design Awards 2014 (1)
  • ROOM+ TTVNOL Design Awards 2014 (2)
  • ROOM+ TTVNOL Design Awards 2014 (3)
  • ROOM+ TTVNOL Design Awards 2014 (4)

Giải thưởng thiết kế TTVNOL 2004

Giải Nhất – Cuộc thi thiết kế TTVNOL 2004s

KTS. Tạ Vĩnh Phúc, người sáng lập ROOM+ Design & Build đã đạt Giải Nhất ở cuộc thi thiết kế TTVNOL 2004 với dự án thiết kế Nhà 2x14 ở thành phố Phủ Lý, tình Hà Nam.