• ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (1)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (2)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (3)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (4)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (5)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (6)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (7)
  • ROOM+ International Design & Architecture Awards 2020 (8)

Giải thưởng Thiết kế & Kiến trúc Quốc tế 2020

 

Danh sách rút gọn – Giải thưởng International Design & Architecture Awards 2020

Nhà Gạch Kính của ROOM+ Design & Build đã vinh dự được lọt vào top giải thưởng quốc tế uy tín International Design & Architecture Awards 2020 do tạp chí Design et al (Vương quốc Anh) tổ chức.