• ROOM+ FuturARC Prize 2011 (1)
  • ROOM+ FuturARC Prize 2011 (2)
  • ROOM+ FuturARC Prize 2011 (3)
  • ROOM+ FuturARC Prize 2011 (4)
  • ROOM+ FuturARC Prize 2011 (5)
  • ROOM+ FuturARC Prize 2011 (6)
  • ROOM+ FuturARC Prize 2011 (7)

Giải thưởng FuturARC 2011

Giải danh dự - FuturArc Prize 2011
KTS. Tạ Vĩnh Phúc, người sáng lập ROOM+ Design & Build đã chủ trì thiết kế ý tưởng kiến trúc dự án Khu nghĩ dưỡng sinh thái Ne-Eco Village. Dự án đã đạt giải thưởng danh dự của cuộc thi FuturArc Prize năm 2011.