• Awards world architecture - Drifting waves 44th - 01
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 02
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 03
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 04
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 05
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 06
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 07
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 08
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 09
  • Awards world architecture - Drifting waves 44th - 10

Giải Thưởng Cộng Đồng Kiến Trúc Thế Giới- Vòng 44

DRIFTING WAVES của ROOM+ Design & Build vừa nhận được Giải thưởng World Architecture Community Awards (WA Awards) mùa 44. Đây là Giải thưởng WA Awards lần thứ 7 liên tiếp của chúng tôi tính từ năm 2021.

Ấn phẩm: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hnhnv/drifting-waves-project-pages.html?fbclid=IwAR3ih9ycyUQ6qLtYaQ3sPrKjc-_B3snr5xbYJRLvHDQjfwgr91R_Itm4zpg