• Awards worldarchitecture - Trinh Cung gallery & studio - 01
  • Awards worldarchitecture - Trinh Cung gallery & studio - 02
  • Awards worldarchitecture - Trinh Cung gallery & studio - 03
  • Awards worldarchitecture - Trinh Cung gallery & studio - 04
  • Awards worldarchitecture - Trinh Cung gallery & studio - 05
  • Awards worldarchitecture - Trinh Cung gallery & studio - 06

Giải Thưởng Cộng Đồng Kiến Trúc Thế Giới- Vòng 43

Phòng tranh và Xưởng vẽ TRỊNH CUNG của ROOM+ Design & Build vừa đạt Giải thưởng Cộng đồng Kiến trúc Thế Giới (WA Awards) - Vòng 43 qua cả hai bảng bầu chọn của ban giám khảo và của các thành viên Cộng đồng Kiến trúc Thế Giới.

Ấn phẩm: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hmfnf/trinh-cung-gallery-studio-project-pages.html