• Awards Cage house AW 42nd - 01
  • Awards Cage house  AW 42nd - 02
  • Awards Cage house  AW 42nd - 03
  • Awards Cage house  AW 42nd - 04
  • Awards Cage house  AW 42nd - 05

Giải Thưởng Cộng Đồng Kiến Trúc Thế Giới- Vòng 42

NHÀ-LỒNG của ROOM+ Design & Build vừa đạt Giải thưởng Cộng đồng Kiến trúc Thế Giới (WA Awards) - Vòng 42 qua cả hai bảng bầu chọn của ban giám khảo và của các thành viên Cộng đồng Kiến trúc Thế Giới.

Ấn phẩm: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hmzpp/cage-house-project-pages.html