• Tree House WA Award 40th Cycle_01
 • Tree House WA Award 40th Cycle_02
 • Tree House WA Award 40th Cycle_03
 • Tree House WA Award 40th Cycle_04
 • Tree House WA Award 40th Cycle_05
 • Tree House WA Award 40th Cycle_06

Giải Thưởng Cộng Đồng Kiến Trúc Thế Giới- Vòng 40

NHÀ-CÂY của ROOM+ Design & Build vừa đạt Giải thưởng Cộng đồng Kiến trúc Thế Giới (WA Awards) - Vòng 40 qua cả hai bảng bầu chọn của ban giám khảo và của các thành viên Cộng đồng Kiến trúc Thế Giới.

Ấn phẩm: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hvvfp/tree-house-project-pages.html?fbclid=IwAR2GiIcr1O6bxy2_H1ADzKIEyrTz_nmW6dPyvNZuzgVImAcSvvBuCu_FZ8A