• Glass-block Micro Shop-house (1)
  • MUSE Design Award 2020 2
  • MUSE Design Award 2020 3
  • MUSE Design Award 2020 4
  • MUSE Design Award 2020 5
  • MUSE Design Award 2020 8
  • Muse Design Awards 2020 9

Giải Bạc Muse Design Awards 2020

Giải Bạc – MUSE Design Awards 2020

Nhà Gạch Kính do ROOM+ Design & Build thiết kế và thi công vinh dự đạt Giải Bạc ở Giải thưởng quốc tế uy tín MUSE Design Awards 2020. Đây là giải thưởng duy nhất được trao cho một dự án ở Việt Nam trong tổng số 36 công trình trên toàn Thế giới đoạt giải ở hạng mục Thiết kế kiến trúc.

Ấn phẩm: https://design.museaward.com/winner-info.php?id=1847