• Deezen Awards 2020
  • Deezen Awards 2020
  • Deezen Awards 2020
  • Deezen Awards 2020
  • Deezen Awards 2020

Dezeen Awards 2020

GLASS-BLOCK MICRO HOUSE của ROOM+ Design & Build được tuyển chọn vào danh sách Top các dự án Nhà ở cải tạo thuộc Giải thưởng Dezeen Awards 2020.