• Archdaily Building of the Year 2020 - 1
  • Archdaily Building of the Year 2020 - 2
  • Archdaily Building of the Year 2020 - 3
  • Archdaily Building of the Year 2020 - 4
  • Archdaily Building of the Year 2020 - 5

Archdaily Building of the Year 2020 - Nominee

Nhà Gạch Kính do ROOM+ Design & Build thiết kế và thi công được vinh dự đề cử cho Giải thưởng Công trình của năm 2021 do Archdaily tổ chức.