• ROOM+ Investment Consulting

TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

ROOM+ Design & Build cung cấp dịch cụ tư vấn đầu tư và xây dựng bất động sản từ khâu nghiên cứu thị trường, lập dự án khà thi, đề xuất chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn đến việc theo dõi tình hình đầu tư và kiểm soát tài chính. Đặc biệt hơn, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong tất cả các giai đoạn của dự án, bao gồm việc lựa chọn khu đất, thu mua, chuyển đổi quyền sử dụng, lập mô hình tài chính, đề xuất biểu giá, tiếp thị và thanh lý để tái đầu tư.

Dự án tiêu biểu: