• ROOM+ Landscape Design (1)
  • ROOM+ Landscape Design (2)

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

ROOM+ Design & Build đã tham gia nhiều hạng mục thiết kế cảnh quan bao gồm trong gói dịch vụ thiết kế hoàn chỉnh. Chúng tôi đồng thời hợp tác với một đối tác chiến lược là Unique Landscape & Arts (ULA) trong các dự án cảnh quan quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng, khách sạn và khu đô thị mới. Cách tiếp cận của chúng tôi khi thiết kế là tạo nên sự kết nối giữa cảnh quan, kiến trúc, và nội thất nhằm đem lại một “hồn nơi chốn” với những trải nghiệm sâu sắc cho người sử dụng.

Dự án tiêu biểu: