• ROOM+ Project Management (1)
  • ROOM+ Project Management (2)
  • ROOM+ Project Management (3)

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, đặc biệt là đối với các dự án xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc và bàn giao dự án. Chuyên môn của chúng tôi ở các công tác quản lý dự án, lập kết hoạch và kiểm soát cùng với cam kết làm việc một cách hiệu quả nhất với chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan giúp chúng tôi đảm bảo sự tối ưu hóa về thời gian, chi phí và chất lượng của các dự án.

Dự án tiêu biểu: