• Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 01
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 02
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 03
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 04
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 05
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 06
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 07
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 08
  • Awards worldarchitecture - Secret Garden 45th - 09

Giải Thưởng Cộng Đồng Kiến Trúc Thế Giới- Vòng 45

KHU VƯỜN BÍ MẬT của ROOM+ Design & Build vừa nhận được Giải thưởng World Architecture Community Awards (WA Awards) mùa 45. Đây là Giải thưởng WA Awards lần thứ 8 liên tiếp của chúng tôi tính từ năm 2021.

Ấn phẩm: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hnefn/secret-garden-project-pages.html