• Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention 1
  • Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention 2
  • Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention 3
  • Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention 4
  • Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention 5
  • Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention 6

Architecture Masterprize 2020 - Honorable Mention

Nhà Gạch Kính của ROOM+ Design & Build đã đạt giải Danh dự của Giải thưởng kiến trúc quốc tế hết sức uy tín Architecture Masterprize 2020.

Ấn phẩm: https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=1647&mode=hm&compID=12791