Tạ Vĩnh Phúc

Nhà sáng lập & Giám đốc điều hành

Ông Tạ Vĩnh Phúc là một kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm sống và làm việc ở Việt Nam và Úc. Ông thành lập ROOM+ Life từ năm 2016 với mong muốn phát triển một mô hình bất động sản độc đáo cung cấp những không gian sống và làm việc sáng tạo cùng với mô hình quản lý có tính cộng đồng cao cho những nhà đầu tư và khách hàng. Kinh nghiệm chuyên sâu về thiết kế, quản lý và cam kết tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất của ông Phúc đã tạo nền móng phát triển cho ROOM+ Life.