Nguyễn Vũ Bảo Yến

Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Bà Nguyễn Vũ Bảo Yến có trên 12 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, đầu tư tài chính và tư vấn đầu tư. Bà Yến có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh doanh của ROOM+ Life từ năm 2016 và đã dóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của hệ thống bất động sản mà chúng tôi đang quản lý.