• ROOM+ Life - Services - Property Management (1)
  • ROOM+ Life - Services - Property Management (2)
  • ROOM+ Life - Services - Property Management (3)

Quản lý bất động sản

Chúng tôi đã phát triển bộ phận quản lý bất động sản với các quản lý tòa nhà nhiều kinh nghiệm và các nhân viên được huấn luyện tốt nhất để cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà hoàn chỉnh và có tính cộng đồng. Chúng tôi cũng luôn đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn và bảo trì bảo dưỡng của các tòa nhà. Ở mỗi tòa nhà thuộc ROOM+ Life, tất cả các khách thuê đều có cảm giác như đang ở nhà mình cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, thân tình và tận tâm.